Polymery s řízenou životností

DSpace Repository

Language: English čeština 

Polymery s řízenou životností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Roman
dc.contributor.author Melichárková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:58:04Z
dc.date.available 2010-07-16T19:58:04Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6473
dc.description.abstract Problematika současnosti spočívá v hromadícím se plastovém odpadu. Polymery s řízenou životností jsou navrženy tak, aby po ukončení jejich aplikace podlehly kompletní degradaci. Tato bakalářská práce se zabývá minulým i současným výzkumem, který navrhuje řešení, vysvětluje a zároveň otevírá mnoho otázek ohledně biodegradace plastů. Cílem bakalářské práce je utřídit stav výzkumu a nastínit vyhlídky do budoucna. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 899625 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polymer cs
dc.subject plast cs
dc.subject řízená životnost cs
dc.subject degradace cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject Polymer en
dc.subject plastics en
dc.subject controlled durability en
dc.subject degradation en
dc.subject biodegradation en
dc.title Polymery s řízenou životností cs
dc.title.alternative Polymers with controlled durability en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuřitka, Ivo
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated The plastics waste, which is accumulated everywhere, makes the main problem of the pre-sent. Polymers with controlled durability are designed to undergo a complete degradation after their application. This thesis considers research work of last few years and also of pre-sent, which proposes a solution, interprets and simultaneously opens many questions about biodegradability of plastics. The purpose of thesis is to codify the present size of research work and to outline view point in future. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8133
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
melichárková_2008_bp.pdf 878.5Kb PDF View/Open
melichárková_2008_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
melichárková_2008_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account