Vliv technologických podmínek na jakost výrobku při broušení na stroji BRH 20.03F.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv technologických podmínek na jakost výrobku při broušení na stroji BRH 20.03F.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Matula, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:59:06Z
dc.date.available 2010-07-16T19:59:06Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6476
dc.description.abstract Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu technologických podmínek na jakost výrobku při broušení na stroji BRH 20.03F. Materiály použité na měření byli PA 66 (30 % skla), PC, PA 66, PVC. V teoretické části jsem se Vás pokusil obeznámit s problematikou broušení, kde popisuji teorii broušení a technologii broušení. V praktické části jsem vyhodnotil vlastní měření. Následně jsem hodnoty zpracoval v programu Microsoft Excel do tabulek a grafů. cs
dc.format 62 s. , 45 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3600327 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject broušení cs
dc.subject drsnost povrchu cs
dc.subject posuvová rychlost cs
dc.subject hloubka řezu cs
dc.subject řezná rychlost cs
dc.subject grinding en
dc.subject surface roughness en
dc.subject feed gear speed en
dc.subject depth of cut en
dc.subject cutting speed en
dc.title Vliv technologických podmínek na jakost výrobku při broušení na stroji BRH 20.03F. cs
dc.title.alternative Influence technological conditionals quality product with grinding on machine BRH 20.03F. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rokyta, Luboš
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated This Bachelor work is concerned with problems of influence technological conditi-ons quality product with grinding on machine BRH 20.03F. Materials which I used on me-tering were PA 66 (30 % skla), PC, PA 66, PVC. In theoretical section I reached up to widely familiarize you with problems of grinding where I describe to theory and technolo-gy of grinding. In practical section I evaluated own metering. Subsequently I processed merits in programme Microsoft Excel to tables and diagrams. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5338
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
matula_2008_bp.pdf 3.433Mb PDF View/Open
matula_2008_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
matula_2008_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account