Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Lázní Hodonín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Lázní Hodonín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhart, Petr
dc.contributor.author Procházková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:03:57Z
dc.date.available 2010-07-16T20:03:57Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6485
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti Lázní Hodonín. Motivací k výběru tohoto tématu byl fakt, že detašované pracoviště Lázní Hodonín - Lázně Lednice nevyužívá plně svou kapacitu i přesto, že disponuje vysokým potenciálem pro odvětví lá-zeňství. Teoretická část se zabývá konkurenceschopností, cestovním ruchem a lázeňstvím. Na základě výsledků analýz současného stavu firmy (SWOT analýza, interní analýza, PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil) práce poskytuje několik návrhů, jak zvýšit konkurenční postavení na trhu. Projekt je také podroben rizikové a nákladové analýze. cs
dc.format 93 s., 13 s. příloh cs
dc.format.extent 13012835 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject lázeňství cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject interní analýza cs
dc.subject riziková a nákladová analýza cs
dc.subject Competitive advantage en
dc.subject tourist trade en
dc.subject spa industry en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject internal analysis en
dc.subject hazard operation and cost study en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Lázní Hodonín cs
dc.title.alternative Project on increase of ability to compete of Hodonín Spa en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Milan
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on Hodonín spa's increase in competitive advantage in the spa in-dustry. The motivation behind the choice of topic was the fact, a relocated office of Hodo-nín Spa, Lednice Spa, does not derive much benefit from its capacity, despite the high po-tential in the spa industry. The theoretical part of this thesis deals with competitive advan-tage, tourist trade and the spa industry. On the basis of the results from the analysis of cur-rent state of the firm (SWOT analysis, internal analysis, PEST analysis, Porter's five forces model) this thesis provides several suggestions on how to boost the company's competitive position in the market. The thesis also analysis the situation through hazard operation study and cost study. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8316
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
procházková_2008_dp.pdf 12.41Mb PDF View/Open
procházková_2008_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
procházková_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account