Vývoj, tvorba, správa a komunikace internetového média

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj, tvorba, správa a komunikace internetového média

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Daňa, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:11:30Z
dc.date.available 2010-07-16T20:11:30Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6497
dc.description.abstract Vývoj, tvorba, správa a komunikace internetového média - tato práce se bude zabývat komplexním shrnutím všech souvisejících položek s realizací internetového média. Uká-žeme si aplikaci na existujícím médii, internetovém magazínu Famous BMW magazine, který jsem jako jeho majitel tvořil od základů. Projdeme si znalostní databázi problemati-ky internetového trhu, jeho uživatelů a zásad tvorby webových stránek. Ukážeme si jak proniknout na tak rozsáhlý trh a jak získat početnou základnu čtenářů. V praktické části se budeme věnovat, vedle samotné realizace, především komunikaci a komerční činnosti pro-jektu Famous BMW magazine a jeho doplňkovým a podpůrným službám. Závěrem navrh-nu konkrétní konstruktivní řešení pro zlepšení funkčnosti, komerčnosti a posílení média. cs
dc.format 75 s cs
dc.format.extent 20728321 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vývoj cs
dc.subject tvorba cs
dc.subject správa cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject internetové médium cs
dc.subject internet cs
dc.subject SEO cs
dc.subject SEM cs
dc.subject BMW cs
dc.subject E-Komerce cs
dc.subject design cs
dc.subject internetoví uživatelé cs
dc.subject PR cs
dc.subject development en
dc.subject administration en
dc.subject cummunication en
dc.subject PR en
dc.subject internet media en
dc.subject internet market en
dc.subject internet user en
dc.subject SEO en
dc.subject SEM en
dc.subject e-business en
dc.subject design en
dc.title Vývoj, tvorba, správa a komunikace internetového média cs
dc.title.alternative Development, administration and communication of internet medium en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sakáč, Radek
dc.date.accepted 2008-05-30
dc.description.abstract-translated Development, administration and communication of internet media - this thesis will show comprehensive data needed to have a real internet media done. To show the aplication of komplex knowledge I have chosen my own internet media Famous BMW magazine. The-sis also desciribes world of internet market, it's users and basic rules of web site creating. I will show you how to penetrate such a large market like internet really is and how to get first visitors to your site. Case study will be about communication and business activities of Famous BMW magazine and it's supplements. At the end I will think up how to impro-ve business activities and functionality of the web site. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7448
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
daňa_2008_bp.pdfBlocked 19.76Mb PDF View/Open
daňa_2008_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
daňa_2008_op.pdf 97.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account