Databázový sytém knihovny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Databázový sytém knihovny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krčmář, Miloš
dc.contributor.author Kocián, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:12:56Z
dc.date.issued 2008-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6503
dc.description.abstract Tento databázový systém je určen především pro správu knihovny při OÚ Domaželice, která sdružuje čtenáře z oblasti Domaželic, Čech a Líšné, všechny obce se nachází v okresu Přerov. Systém obsahuje seznam všech dostupných knih a všech registrovaných čtenářů. Databázový systém je vytvořen pomocí MySQL databáze s přístupem přes WWW rozhra-ní, za pomocí HTML a PHP kódu. Umožňuje efektivně spravovat knižní a čtenářský fond. cs
dc.format 42 s cs
dc.format.extent 681494 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2013
dc.subject Database en
dc.subject table en
dc.subject form en
dc.subject SQL en
dc.subject PHP en
dc.subject HTML en
dc.subject leader en
dc.subject book en
dc.subject administrator en
dc.subject librarian en
dc.subject Databáze cs
dc.subject tabulka cs
dc.subject formulář cs
dc.subject SQL cs
dc.subject PHP cs
dc.subject HTML cs
dc.subject čtenář cs
dc.subject kniha cs
dc.subject administrátor cs
dc.subject knihovník cs
dc.title Databázový sytém knihovny cs
dc.title.alternative Library en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oplatková, Zuzana
dc.date.accepted 2008-09-10
dc.description.abstract-translated This database system is determine chiefly for administration library at OÚ Domaželice, who match with reader from area Domaželice, Čechy and Líšná, all village find in district Přerov. System contain list all accessible book and all registered reader. Database system is create help of MySQL database with access across www interface, after help of HTML and PHP code. Enable efficiently repair book and reading fund. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9062
dc.date.assigned 2008-02-20
utb.result.grade E
local.subject elektronické katalogy cs
local.subject databázové systémy cs
local.subject obecní knihovny cs
local.subject electronic catalogues en
local.subject database management systems en
local.subject public libraries en


Files in this item

Files Size Format View
kocián_2008_bp.pdfBlocked 665.5Kb PDF View/Open
kocián_2008_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
kocián_2008_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account