Strategie rozvoje obce Buchlovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje obce Buchlovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Valenta, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:30:10Z
dc.date.available 2010-07-13T13:30:10Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/653
dc.description.abstract Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil strategický rozvoj obce Buchlovice. Obce, která díky svému historickému, ale i současnému významu, je jednou z obcí v podhůří Chřibů, která v sobě skýtá potenciál výrazného lokálního rozvoje, který je zvláště v oblastech rozvoje cestovního ruchu a rozvoje středního podnikání. V teoretické části jsou definovány obecnou terminologií základní pojmy z oblasti socioekonomické analýzy, regionalistiky a regionální teorie. V praktické části je objektivní zhodnocení současného stavu obce a návrhy řešení možných strategických cílů a směrů rozvoje obce, které by pomohly nastartovat další ekonomický rozvoj obce. cs
dc.format 78 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2740459 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject strategický rozvoj cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject regionalistika cs
dc.subject regionální teorie cs
dc.subject obec cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject strategic development en
dc.subject socio-economic analysis en
dc.subject regional area en
dc.subject regional theory en
dc.subject village en
dc.subject tourism en
dc.title Strategie rozvoje obce Buchlovice cs
dc.title.alternative Strategy development of municipality Buchlovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Schneider, Jaromír cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.description.abstract-translated Theme of my bachelor thesis is strategic development of municipality Buchlovice. Village is thanks to historical and present significantce one of the villages at foothills of Chřiby with potencional considerable local development mostly in area of tourism and development medium business. In theoretical part are defined using general terminology basic terms from socio-economic analysis, regional area and regional theory. In practical part is objective evaluation of present state of the village and suggestions of strategy targets and directions of development that would help to start next economic growth of the village. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3723
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
valenta_2006_bp.pdf 2.613Mb PDF View/Open
valenta_2006_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
valenta_2006_op.doc 869.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account