Technologická kontrola při úpravě surové vody na vodu pitnou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technologická kontrola při úpravě surové vody na vodu pitnou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovář, Michal cs
dc.contributor.author Lángová, Eva cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:30:39Z
dc.date.available 2010-07-13T13:30:39Z
dc.date.issued 2006-09-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/654
dc.description.abstract Cílem této práce je přiblížit problematiku při technologické kontrole úpravy surové vody na vodu pitnou. Práce obsahuje obecný popis charakteristiky vod a kontroly kvality vody v průběhu procesu její úpravy. Velký důraz je v práci věnován spojení teorie s praxí, kdy se srovnávají teoretické poznatky z vodárenství s daty získanými z laboratorní kontroly z Úpravny vody Kněžpole. Dále také zhodnocuje získané výsledky při sledování rozsahu a četnosti kontroly kvality pitné vody. cs
dc.format 53 cs
dc.format.extent 3339936 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject hydrobiologie cs
dc.subject vodárenství cs
dc.subject kontrola kvality vody cs
dc.subject hydrobiology en
dc.subject water-supply engineering en
dc.subject water quality control en
dc.title Technologická kontrola při úpravě surové vody na vodu pitnou cs
dc.title.alternative Technological Inspection in the Crude Water Purification Process en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jordánová, Renata cs
dc.date.accepted 2006-09-14 cs
dc.description.abstract-translated It is the purpose of the present thesis to analyze the problematics of water purification technology in the drinking water production. The thesis includes a general characteristics of different water types and the analysis of the quality control processes in the drinking water production. In the present work, the theoretical analysis of the problematics of wa-ter-supply engineering is completed with the laboratory results of the research carried out in the premises of the Knezpole water works. The author also evaluates the results achieved in the analysis of drinking water quality controlling, especially when monitoring the range and frequency of quality control processes in the water works. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2896
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
lángová_2006_bp.pdf 3.185Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account