Smlouva kupní a odpovědnost prodávajícího za vadné plnění

DSpace Repository

Language: English čeština 

Smlouva kupní a odpovědnost prodávajícího za vadné plnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil
dc.contributor.author Štěpánek, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:40:47Z
dc.date.available 2010-07-16T20:40:47Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6557
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, na téma "Smlouva kupní a odpovědnost prodávajícího za vadné plnění", se zabývá postupem vyřizování reklamací ve firmě Hervis Sport a móda s.r.o. Cílem mé práce bylo nastínit řešení reklamací. Nejprve je v ní zpracována základní charakteristika kupní smlouvy a odpovědnost za vadné plnění. Poté je charakterizován současný stav a postupy, jakými jsou řešeny. Následně jsou definovány přednosti a nedostatky na úseku odpovědnosti za vadné plnění. Závěrečná část obsahuje možné návrhy řešení rozvoje v oblasti vyřizování reklamací. cs
dc.format 62 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3191550 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Reklamace cs
dc.subject kupní smlouva cs
dc.subject odpovědnost za vadné plnění cs
dc.subject postup vyřizování reklamací cs
dc.subject vada cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject dodavatel cs
dc.subject Claim en
dc.subject contract of purchase en
dc.subject liability for faulty performance en
dc.subject technique - settlement of a claim en
dc.subject defect en
dc.subject shopper en
dc.subject supplier en
dc.title Smlouva kupní a odpovědnost prodávajícího za vadné plnění cs
dc.title.alternative Contract of purchase and vendor's liability for faulty performance en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jedovnický, Jan
dc.date.accepted 2008-09-08
dc.description.abstract-translated This bachelor work, on topic "Contract of purchase and vendor's liability for faulty performance", deals with technique - settlement of a claim in the company Hervis Sport a móda, Ltd. The main goal of this work is to outline the resolution of claims. Firstly, there is a processing of basic characteristic of contract of purchase and liability for faulty performance. Secondly, there is a characteristic of present condition and techniques, which are resolved. Thirdly, there are defined preferences and deficiencies in sector of liability for faulty performance. Final part consists possible suggestions, which solve development of section settlement of claims. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5768
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
štěpánek_2008_bp.pdfBlocked 3.043Mb PDF View/Open
štěpánek_2008_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
štěpánek_2008_op.pdf 1.481Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account