Chemická úprava nanoplniv do polymerní matrice - "grafting"

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chemická úprava nanoplniv do polymerní matrice - "grafting"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Štěpánová, Vlasta
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:46:41Z
dc.date.available 2010-07-16T20:46:41Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6575
dc.description.abstract Polymerní nanokompozity na bázi polymer/jíl jsou studovány již delší dobu, avšak s rozšiřujícími se poznatky se také vyskytují další otázky a problémy k řešení. Jedním z důležitých kroků přípravy nanokompozitních polymerních materiálů je úprava nanoplniva, která se provádí nejčastěji dvěma metodami ion-výměnnou a ion-dipolovou. V průběhu studia nanokompozitů typu polymer/jíl byla vyslovena hypotéza, že jíl uprave-ný těmito způsoby by mohl při zpracovatelských teplotách polymerů být nestabilní a moh-lo by docházet k úniku interkalované organické látky. Proto se začal studovat další možný postup úpravy jílů, kdy se používají typy látek, které vytvoří v mezivrství jílů pevnou ko-valentní vazbu a tím se zajistí jejich setrvání v nanoplnivu i při zamíchání do polymeru v tavenině. Tento způsob je tzv." grafting" či chemická modifikace. Pro tento účel se po-užívají poněkud odlišné organické sloučeniny než pro ion výměnnou a ion dipólovou interkalaci, např.polyestery nebo polyamidy, které jsou schopny reagovat v mezivrství MMT a tím vytvořit zmíněnou pevnou kovalentní vazbu. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 935108 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nanokompozity cs
dc.subject grafting cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject Nanocomposites en
dc.subject grafting en
dc.subject montmorillonit en
dc.title Chemická úprava nanoplniv do polymerní matrice - "grafting" cs
dc.title.alternative The chemical modification nanocompozit in polymer matrix - "grafting" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hnidáková, Dana
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated Polymer nanocomposites with nanofiller based on mineral clay has been studied a longer period. However, the more information about this problem has been obtained, the more questions or problems to a solution have been recovered. One of the important steps in polymer/clay nanocomposites preparation is the nanofiller modification. Nowadays it is done by two main methods, ion-exchange and ion-dipole mechanism. However, during the study of nanofiller modification the hypothesis about instability of intercalated organic compound in a clay interlayer during the compounding with polymer matrix. It was the reason of study of a new type of modification with compounds which are able to create a covalent bond in a clay interlayer. This allowed obtaining a stable structure at compounding of modified nanofiller into melt polymer. This way of modification is named "grafting'q. The compounds used there are a little bit different from these ones used for previous mentioned modifying methods, for example polyesters or polyamids. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5789
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
štěpánová_2008_bp.pdfBlocked 913.1Kb PDF View/Open
štěpánová_2008_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account