Analýza oběžného majetku ve společnosti GEMOR Fashion, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza oběžného majetku ve společnosti GEMOR Fashion, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Hlaváčová, Denisa
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:49:04Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:35Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6583
dc.description.abstract Témou mojej bakalárskej práce je Analýza obežného majetku v spoločnosti GEMOR Fashion, s.r.o. Prvú časť práce som venovala literárnej rešerši spojenej s problematikou obežného majetku a jeho riadením. V analytickej časti som zvolila rozpracovanie jednotlivých položiek obežného majetku z rôznych hľadísk a jeho riadenie som spracovala vo forme finančnej analýzy. V závere som navrhla opatrenia na zlepšenie riadenia obežných aktív v spolupráci so spoločnosťou. cs
dc.format 60 s., 8 s. obr. príloh. cs
dc.format.extent 485774 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
dc.subject obežný majetok cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject pohľadávky cs
dc.subject krátkodobý finančný majetok cs
dc.subject finančná analýza cs
dc.subject current assets en
dc.subject reserves en
dc.subject outstanding debts en
dc.subject short-termed financial property en
dc.subject financial analysis en
dc.title Analýza oběžného majetku ve společnosti GEMOR Fashion, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Current Assets analysis of the company GEMOR Fashion, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Murajda, Matúš
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of my dissertation work is an Analysis of current assets of the company GEMOR Fashion, ltd. The first part of my work I applied to a literary background research related to current assets and its control. In analytical part I have chosen elaboration of each element of current assets from different angles. The control of current assets I have worked up in form of a financial analysis. In a conclusion I have suggested precautions to improve con-trol of current assets in cooperation with a company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9193
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hlaváčová_2008_bp.pdfBlocked 474.3Kb PDF View/Open
hlaváčová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hlaváčová_2008_op.pdf 45.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account