Modul systému Moodle pro snadnou archivaci protokolů a úkolů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modul systému Moodle pro snadnou archivaci protokolů a úkolů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bližňák, Michal cs
dc.contributor.author Medlík, Milan cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:55:40Z
dc.date.available 2010-07-16T20:55:40Z
dc.date.issued 2008-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6598
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s možnostmi rozšíření systému Moodle a vytvoření modulu do toho sytému. Modul má umožňovat inteligentně archivovat protokoly odevzdávané v rámci laboratorních cvičení a seminářů různých kurzů. Je naprogramován ve skriptovacím jazyce PHP a napojen na databázi pomocí jazyku SQL. Pro jednodušší orien-taci mezi archivovanými soubory je vygenerováno uživatelské rozhraní, které je realizováno propojením hypertextového jazyku HTML s jazykem JavaScript do jednoho dokumentu, který archivované soubory zobrazí v tabulce, jež se dá filtrovat podle názvu úkolu či podle uživatele, nebo jejich kombinací. Je také možné seřadit tabulku podle určitého sloupce. cs
dc.format 41 s. , 1 s. příloh. schéma cs
dc.format.extent 1094567 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Moodle en
dc.subject module en
dc.subject archive en
dc.subject protocol en
dc.subject PHP en
dc.subject HTML en
dc.subject JavaScript en
dc.subject SQL en
dc.subject Moodle cs
dc.subject modul cs
dc.subject archivace cs
dc.subject protokoly cs
dc.subject PHP cs
dc.subject HTML cs
dc.subject JavaScript cs
dc.subject SQL cs
dc.title Modul systému Moodle pro snadnou archivaci protokolů a úkolů cs
dc.title.alternative Moodle module for intelligent archiving of protocols and tasks en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pokorný, Pavel cs
dc.date.accepted 2008-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to introduce the possibilities of extending the system Moodle and creating the module for this system. The module is to provide intelligent archiving of protocols uploaded in laboratory practical trainings and seminars of different courses. It is programmed in the script language PHP and connected to the database via the language SQL. For a simpler orientation in the archivefiles the userinterface is generated. This is realised by connecting the hypertext language HTML with the language JavaScript into one document, which shows the archivedfiles in a table that can be filtered by the name of the assignments or by the user, or their combination. It is also possible to sort the table by a specific column. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6258
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject pluginy cs
local.subject plug-in modules en


Files in this item

Files Size Format View
medlík_2008_bp.pdf 1.043Mb PDF View/Open
medlík_2008_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
medlík_2008_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account