Řízení veřejných financí pomocí nástrojů finančního controllingu v obci Pozlovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení veřejných financí pomocí nástrojů finančního controllingu v obci Pozlovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil
dc.contributor.author Papoušek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:32:25Z
dc.date.available 2016-05-27T23:00:28Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/659
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je implementovat nástroje finančního controllingu do řízení veřejných financí v obci Pozlovice. Teoretická část vysvětluje systém veřejné správy a postavení a funkci obce v tomto systému. Dále pak objasňuje pojem controlling, jeho funkci a nástroje. V analytické části je analyzováno hospodaření obce Pozlovice v letech 2003 - 2005. V praktické části je zpracován strategický plán rozvoje obce a navrženy zprávy controllera umožňující lepší řízení veřejných financí v obci. cs
dc.format 87 s, 28 s. příloh cs
dc.format.extent 5323594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2016
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject obec cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject controlling cs
dc.subject Public service en
dc.subject municipality en
dc.subject municipal budget en
dc.subject controlling en
dc.title Řízení veřejných financí pomocí nástrojů finančního controllingu v obci Pozlovice cs
dc.title.alternative The management of public finance by finance controlling instruments in municipality of Pozlovice en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Král', Miloš
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to implement tools of financial controlling to the management of public finance in the municipality of Pozlovice. The theoretical part explains system of public service and position and function of a municipality in this system. Further then bring out controlling conception, its function and tools. In the analytical part, the finance management in the municipality of Pozlovice during years 2003 - 2005 is analyzed. In the practical part, a strategic development plan of the municipality is processed and controller's reports, which enable better management of public finance in municipality, are designed. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3570
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
papoušek_2006_dp.pdfBlocked 5.076Mb PDF View/Open
papoušek_2006_vp.pdf 54.47Kb PDF View/Open
papoušek_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account