Vyhledávání, výběr a příjem pracovníků a personální řízení podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vyhledávání, výběr a příjem pracovníků a personální řízení podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Szpak, Zdeněk
dc.contributor.author Špundová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:32:55Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/662
dc.description.abstract Dlouhodobý úspěch podniku je možný jen s důrazem na lidský potenciál podniku. Pokud chce mít podnik vyváženou strukturu zaměstnanců, musí klást důraz především na proces vyhledávání, výběru, příjmu pracovníků a personální řízení podniku. Věnovat pozornost lidským zdrojům znamená nejen přijímat vhodné zaměstnance a udržovat si je ve firmě, ale také získávat je pro společnou věc, vytvářet příznivé podmínky pro jejich práci, vhodné pracovní uplatnění, odborný růst i osobní uspokojení, a budovat firmu jako lidskou pracovní komunitu, tj. společenství spolupracujících jedinců, usilujících o dosažení firemních cílů. Plánování lidských zdrojů představuje proces předvídání, stanovování cílů a realizace opatření v oblasti pohybu lidí do podniku, z podniku a uvnitř podniku, v oblasti spojení zaměstnanců s pracovními úkoly v pravý čas a na správném místě, v oblasti formování a využívání pracovních schopností lidí, v oblasti formování pracovních týmů a v oblasti jejich personálního a sociálního rozvoje. Cílem mé diplomové práce je analyzovat systém vyhledávání , výběru a příjmu pracovníků a personálního řízení ve společnosti PRESS, s.r.o. a navrhnout opatření, které povedou ke zlepšení současného stavu. cs
dc.format 94 cs
dc.format.extent 679998 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036
dc.subject vyhledávání cs
dc.subject výběr cs
dc.subject příjem pracovníků cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject searching en
dc.subject selection en
dc.subject receiving employees en
dc.subject personnel management en
dc.title Vyhledávání, výběr a příjem pracovníků a personální řízení podniku cs
dc.title.alternative Searching, selection and receiving employees and personnel management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rudlová, Lucie
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The long-term success of the business is realistic only if the potential of its employees is realised.If a firm have a balance employee structure, first of all, they will have emphasized the importance of effective company searching, selection, receiving employees and a personnel management. Dedicate the time to human resources means not only hire suitable employees and keep them in the company, but also bring them around for collective matter, create propitious condition for their work, suitable working environment, professional progress and personal satisfaction. Build the company like human working community, fellowship of working individuals trying to achieve company's aims. To plan human resources means to predict, to state goals and carry out measures in the field of circulation of people into the firm, out of the firm and within the firm with the view to connecting employees with the same tasks at the right time and place to form and exploit working abilities of people, to form working reams in the area of their personnal and social development. The aim of my master thesis is analysing these systems searching, selection and receiving employees and personnel management in the PRESS company to suggest measures which could improve the present of the systém. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3967
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
špundová_2006_dp.pdfBlocked 664.0Kb PDF View/Open
špundová_2006_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account