Bezdrátové spoje pro propojení uzlů sítě Internetového providera Net-Connect s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezdrátové spoje pro propojení uzlů sítě Internetového providera Net-Connect s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matýsek, Miroslav
dc.contributor.author Čech, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:26:09Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:27Z
dc.date.issued 2008-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6671
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku bezdrátového přenosu dat. Její teoretická část je věnována popisu jednotlivých technologií a standardů bezdrátových sítí. V praktické části jsou nejprve vybrány konkrétní bezdrátové datové spoje, které jsou detailně popsány a zhodnoceny ve smyslu jejich vhodnosti pro použití v páteřní síti Internetového poskytovatele. Některé z těchto spojů jsou také zprovozněny a otestovány v laboratorním prostředí. Dále je praktická část práce věnována návrhu nové páteřní sítě sloužící k propojení uzlů a přístupových bodů společnosti Net-Connect s.r.o. Je zde vytvořen návrh topologie sítě a zvoleny vhodné bezdrátové datové spoje k propojení jednotlivých uzlů sítě. V poslední části práce je podrobně popsána výstavba páteřní sítě. cs
dc.format 94 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 14580731 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2010
dc.subject Wireless data transmission en
dc.subject wireless network en
dc.subject microwave connection en
dc.subject data connecting link en
dc.subject fundamental connection en
dc.subject Bezdrátový přenos dat cs
dc.subject bezdrátová síť cs
dc.subject mikrovlnný spoj cs
dc.subject datové pojítko cs
dc.subject páteřní spoj cs
dc.title Bezdrátové spoje pro propojení uzlů sítě Internetového providera Net-Connect s.r.o. cs
dc.title.alternative Wireless connections for interconnection of network nodes of the Internet provider Net-Connect Ltd. Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kaderka, Josef
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The thesis targets the problems of wireless data transmission. The theoretical part comprises a detailed account of individual technologies and standards of wireless networks. In the practical part specific wireless data connections have been selected. They are vividly described and evaluated in the sense of their suitability and usability in fundamental network of the Internet provider. Some of the connections are also put into operation and thoroughly tested in laboratories. Further on, the practical part deals with a proposal of a brand new fundamental network serving for the interconnection of nodes and access points of the Net- Connect Ltd. Company. Hereinafter I have produced a new proposal of a network topology and I have picked up suitable wireless data connections to interconnect particular network nodes. The progress and building-up process of a fundamental network have been imaged step by step in the final part of the thesis. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9257
dc.date.assigned 2008-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject bezdrátové sítě cs
local.subject typologie (vědecká metoda) cs
local.subject wireless networks en
local.subject typology (scientific method) en


Files in this item

Files Size Format View
čech_2008_dp.pdfBlocked 13.90Mb PDF View/Open
čech_2008_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
čech_2008_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account