Koncepce informování o evropských záležitostech se zaměřením na Zlínský kraj

DSpace Repository

Language: English čeština 

Koncepce informování o evropských záležitostech se zaměřením na Zlínský kraj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Kožíšková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:35:33Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:27Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6684
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku informování široké veřejnosti o evropských záležitos-tech. Hlavním informačním zdrojem a východiskem se staly vládní koncepce, které se k tomuto té-matu vztahují. Smyslem celé práce bylo především uzpůsobit centrální vládní koncepci pro potřeby Eurocentra Zlín. Diplomová práce je rozdělena do tří částí: teoretické, praktické a projektové. První část vymezuje teoretické podklady a popisuje komunikační aktivity na úrovni Evropské unie. Druhý oddíl se detailně věnuje vládní Koncepci informování o evropských záležitostech a integrovanému informačnímu systému. V projektové části jsou navrženy cílové skupiny a komunikační nástroje regionální kanceláře integrovaného informačního systému (Eurocentra Zlín). Poslední kapitola je věnována zrealizovaným akcím v rámci této instituce. cs
dc.format 75 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4133957 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2010
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Eurocentrum cs
dc.subject integrovaný informační systém cs
dc.subject evropské záležitosti cs
dc.subject European Union en
dc.subject Eurocentrum en
dc.subject integrated informational system en
dc.subject European affairs en
dc.title Koncepce informování o evropských záležitostech se zaměřením na Zlínský kraj cs
dc.title.alternative Concept of Information on the European Affairs with a view to Zlín region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on issues related to various forms of providing public with information regard-ing European affairs. Governmental strategies associated to this issue have been the key informa-tion source. Adaptation of central governmental strategy to Eurocentrum Zlín has been the mission of this paper. The thesis consists of three parts: theoretical, practical and project part. Theoretical knowledge and communication activities are described in Part one. Part two is devoted to the gov-ernmental Conception of informing about European affairs and to respective integrated informational system. The target groups and communication instruments of regional integrated informational sys-tem (Eurocentrum Zlín) have been projected in Part three. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7550
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kožíšková_2008_dp.pdfBlocked 3.942Mb PDF View/Open
kožíšková_2008_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
kožíšková_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account