Studium vlivu struktury materiálu na jeho vibroakustické vlastnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studium vlivu struktury materiálu na jeho vibroakustické vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašina, Martin
dc.contributor.author Urban, Vlastimil
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:38:21Z
dc.date.available 2010-07-16T21:38:21Z
dc.date.issued 2008-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6692
dc.description.abstract Cílem práce bylo vyhodnotit zvukové absorpční a tlumící vlastnosti odpadních po-lyuretanových materiálů. Je zde popsána příprava zkoumaných vzorků, použitých materiá-lů, strojním zařízení a vybavení pro výrobu zkoumaných materiálových vzorků a jejich následné experimentální měření. Jednotlivé materiálové vzorky byly testovány z různých hledisek při experimentálním zkoumáním frekvenčních závislostí činitele zvukové pohlti-vosti a přenosové vibrační funkce cs
dc.format 75 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6613134 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject koeficient zvukové pohltivost cs
dc.subject tlumení cs
dc.subject vibrace cs
dc.subject polyuretan cs
dc.subject pojivo cs
dc.subject tloušťka cs
dc.subject sound absorption coefficient en
dc.subject damping en
dc.subject vibration en
dc.subject polyurethane en
dc.subject bonding agent en
dc.title Studium vlivu struktury materiálu na jeho vibroakustické vlastnosti cs
dc.title.alternative Study of the Influence of Material Structure on its Vibroacoustic Properties en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juřička, Martin
dc.date.accepted 2008-06-20
dc.description.abstract-translated Objective of this thesis was to analyze sound absorption and damping properties of waste polyurethane materials. There is described the preparing of investigated samples, used ma-terials, machinery and equipment for produce of the material samples and their following experimental measurements. Spot material samples were tested from different aspects at the experimental investigation of the frequencies dependencies of the sound absorption coefficient and transfer vibration damping en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 9171
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
urban_2008_dp.pdfBlocked 6.306Mb PDF View/Open
urban_2008_vp.doc 26Kb Microsoft Word View/Open
urban_2008_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account