Řešení problémů při účetní závěrce a uzávěrce ve firmě LUKROM Valmez, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řešení problémů při účetní závěrce a uzávěrce ve firmě LUKROM Valmez, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horníková, Ludmila
dc.contributor.author Kopřivová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:35:45Z
dc.date.available 2010-07-13T13:35:45Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/669
dc.description.abstract Obsahem mé bakalářské práce je účetní závěrka a uzávěrka firmy LUKROM Valmez, a.s. Vysvětluji zde rozdíl mezi těmito dvěma pojmy a popisuji činnosti, které předcházejí účetní závěrce. Sestavuji účetní uzávěrku, ve které se uzavírají všechny účty a následně se zjišťuje výsledek hospodaření za účetní období. Vypočítá se daň z příjmu a sestaví daňové přiznaní, které se musí spolu s účetní závěrkou odevzdat finančnímu úřadu. cs
dc.format 55 cs
dc.format.extent 366738 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject účetní uzávěrka cs
dc.subject sestavení účetní závěrky cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject hospodářský výsledek cs
dc.subject účetní období cs
dc.subject daňové přiznání cs
dc.subject final statement en
dc.subject final accounst en
dc.subject assembly final statement en
dc.subject income tax en
dc.subject income en
dc.subject accounting en
dc.subject tax return en
dc.title Řešení problémů při účetní závěrce a uzávěrce ve firmě LUKROM Valmez, a.s. cs
dc.title.alternative Problem solving beside financial statement and final accounst in company LUKROM Valmez, j. s. c. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-19
dc.description.abstract-translated Abstract my bachelorwork is financial statement and final accounst company LUKROM Valmez, join stock company. I glos here contrast between this conceptions and I descripe here activity, that precede financial statement. I complete financial statement in that close all accountes general ledger and ascertain income on accounting. Income tax calculate and list tax return, that it must together with financial statement pass to revenue authority. At last I allege problems, that they can occur at contract and closing operations. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2513
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
kopřivová_2006_bp.pdfBlocked 358.1Kb PDF View/Open
kopřivová_2006_vp.pdf 216.3Kb PDF View/Open
kopřivová_2006_op.pdf 254.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account