Ovládání a monitorování portů vzdáleného počítače

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ovládání a monitorování portů vzdáleného počítače

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chalupa, Petr
dc.contributor.author Barouš, Jiljí
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:56:39Z
dc.date.available 2010-07-16T21:56:39Z
dc.date.issued 2008-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6738
dc.description.abstract Práce si klade za cíl umožnění ovládání a monitorování portů vzdáleného počítače pomocí naprogramované aplikace. Ta se skládá z klientské a serverové části. Serverová část aplikace poskytuje přístup ke vstupně-výstupním portům počítače a vykonává na nich požadavky, které přijímá od klienta. Připojení klientské části aplikace k serveru je realizováno pomocí síťového protokolu TCP/IP. Klient ovládá a monitoruje porty v naprogramovaném rozhraní. cs
dc.format 42 s., 13 s. zdrojových kódů cs
dc.format.extent 5209055 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject input/output ports en
dc.subject server en
dc.subject client en
dc.subject TCP/IP en
dc.subject port control en
dc.subject vstupně-výstupní porty cs
dc.subject server cs
dc.subject klient cs
dc.subject TCP/IP cs
dc.subject ovládání portů cs
dc.title Ovládání a monitorování portů vzdáleného počítače cs
dc.title.alternative Monitoring and control of remote computer ports en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Jakub
dc.date.accepted 2008-09-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with monitoring and control of remote computer ports by developed application. Application consist of client and server part. Server part offer access to input/output computer ports and it executes requests from client. Connection of client part to server is realized by network protocol TCP/IP. Client is monitor and control ports in developed interface. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6501
dc.date.assigned 2008-02-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject ovládání dálkové cs
local.subject remote control en


Files in this item

Files Size Format View
barouš_2008_bp.pdfBlocked 4.967Mb PDF View/Open
barouš_2008_vp.doc 287Kb Microsoft Word View/Open
barouš_2008_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account