Příprava Zlínského kraje (krajů) na programovací období 2007 - 2013

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava Zlínského kraje (krajů) na programovací období 2007 - 2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Hladíková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:36:29Z
dc.date.available 2010-07-13T13:36:29Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/673
dc.description.abstract Bakalářská práce, která má název "Příprava Zlínského kraje (krajů) na programovací obdo-bí 2007 - 2013", se zabývá přístupem České republiky k procesu programování pro využití finančních prostředků ze strukturálních operací pro plánovací období 2007 - 2013. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. Teoretická část obsahuje poznatky z literatury vztahující se k regionální politice. Druhá část analyzuje situaci v současném programova-cím období, ve třetí je popsána příprava na další programovací období od přípravy Národ-ního rozvojového plánu až po přípravu krajů na další programovací období a ve čtvrté je popsán Regionální operační program NUTS II Střední Moravy, včetně definování priorit a oblastí intervencí. V poslední kapitole je provedeno srovnávání národních a krajských do-kumentů. Doufám, že moje práce bude přínosem pro všechny, kteří se zajímají o regionální politiku, její motivy a nástroje. cs
dc.format 84 s., 1 s. obr. příloha cs
dc.format.extent 1210622 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject Národní rozvojový plán cs
dc.subject Regionální operační program NUTS II Střední Moravy cs
dc.subject Evropský fond pro regionální rozvoj cs
dc.subject regional development en
dc.subject National Development Plan en
dc.subject Regional Operational Plan NUTS II Central Moravia en
dc.subject European Regional Development Fund en
dc.title Příprava Zlínského kraje (krajů) na programovací období 2007 - 2013 cs
dc.title.alternative Preparation of the Zlin Region for the Programming Period of 2007 - 2013 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kouřilová, Jana
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis named The Preparation of the Zlin Region for the Programming Period of 2007-2013, deals with the attitude of the Czech Republic towards the process of programming for the Structural Funds usage in the planning period of 2007-2013. The thesis is divided into five main parts. The theoretical part contains general information abstracted from special literature. The second part analyzes the situation in the current pro-gramming period and the third describes the preparation for the next programming period from the preparation of the National Development Plan to the preparation of Regions for the next programming period. The fourth part describes the Regional Operational Program NUTS II Central Moravia including the priorities and the areas of intervention. The last chapter compares the national and regional documents. I hope that all those, who are interested in the regional policy, its motives and tools, will find my thesis useful. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3610
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hladíková_2006_bp.pdfBlocked 1.154Mb PDF View/Open
hladíková_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
hladíková_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account