Zobrazování grafu na internetu pomocí PHP 5

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zobrazování grafu na internetu pomocí PHP 5

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin cs
dc.contributor.author Zachar, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T22:14:26Z
dc.date.available 2010-07-16T22:14:26Z
dc.date.issued 2008-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6771
dc.description.abstract Bakalárská práce se zabývala rešením problému zobrazování grafu na internetu. Jejím cílem je popsat vhodné typy grafu pro použití na internetu vcetne již hotových aplikací a knihoven pro jejich generování. Dále naprogramovat vlastní trídu, která umožnuje generovat grafy na internetu pomocí objektove orientovaného PHP5. V práci jsou popsány základní operace se trídou, vcetne jednoduchého vysvetlení základních algoritmu pro výpocet grafu. Pro všechny typy grafu, které knihovna podporuje jsou vytvoreny ukázkové príklady. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 1244454 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject PHP5 en
dc.subject graphs en
dc.subject internet en
dc.subject programing en
dc.subject PHP5 cs
dc.subject grafy cs
dc.subject internet cs
dc.subject programování cs
dc.title Zobrazování grafu na internetu pomocí PHP 5 cs
dc.title.alternative Represent the graphs on internet with PHP 5 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pokorný, Pavel cs
dc.date.accepted 2008-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor labour was concered with solving problems of represent the graphs on internet. Her aim is describe appropriate types of graphs for using of internet including already finished applications and librarys for their generating. Next for pre-set own class, who it makes possible generating graphs on internet by the help of object oriented PHP 5. In the labour are describe basic operations with the class, including simple explanation of basic algorithms for calculation of graphs. For every types of graphs, which library is supporting are created sample example. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6307
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zachar_2008_bp.pdfBlocked 1.186Mb PDF View/Open
zachar_2008_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
zachar_2008_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account