Ionomery

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ionomery

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zádrapa, Petr
dc.contributor.author Kadlčák, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-16T22:44:13Z
dc.date.available 2010-07-16T22:44:13Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6840
dc.description.abstract V této bakalářské práci naleznete obecné seznámení s charakteristickou skupinou polyme-rů, které se nazývají ionomery. Jedná se o statistické kopolymery, složené z polymerního uhlovodíkového řetězce, na kterém jsou navázány skupiny organických kyselin, většinou karboxylových, které jsou úplně nebo jen zcela neutralizovány kovovými ionty. Ionty zde vytváří sítě a díky tomu získávají tyto kopolymery unikátní vlastnosti. Protože v současnosti existuje více druhů ionomerů, je v této studii vypracováno jejich rozdělení do základních skupin dle monomerů, na kterých jsou založeny. Každá skupina ionomerů je stručně charakterizována a podrobněji je potom pojednáváno o ionomerech na bázi polye-thylenu a o ionomerech na bázi styrenu, u kterých je vypracován popis struktury, vlastností a aplikací a srovnání jejich vlastností s vlastnostmi běžných typů polyethylenu a polystyre-nu. cs
dc.format 50 s cs
dc.format.extent 1308971 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polymer cs
dc.subject kopolymer cs
dc.subject ion cs
dc.subject ionomer cs
dc.subject polymer en
dc.subject copolymer en
dc.subject ion en
dc.subject ionomer en
dc.title Ionomery cs
dc.title.alternative Ionomers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stoklasa, Karel
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis you can find introduction to characteristic group of polymers called ionomers. Ionomers are statistic copolymers compounds of polymer hydrocarbon chains containing groups of organic acids, mostly carboxylic acids, which are neutralized by metal ions. Metal ions forms a networks here and that is a reason of unique properties of this co-polymers. Because it is a lots of kinds of ionomers at present, in this study is described the parting of the ionomers to basic groups, which is based on their monomers. Every of group is briefly characterized and closely are discussing ionomers based on polyethylene and ionomers based on styrene and is described their structure, properties and applications. Properties of polyethylene and styrene based ionomers are confronted with properties of basic types of polyethylene and polystyrene en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8173
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kadlčák_2008_bp.pdf 1.248Mb PDF View/Open
kadlčák_2008_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
kadlčák_2008_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account