Bezpečnostní řešení elektronické ochrany rodinného domu spojené se zabezpečenou datovou komunikací pomocí internetu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní řešení elektronické ochrany rodinného domu spojené se zabezpečenou datovou komunikací pomocí internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman cs
dc.contributor.author Neulinger, David cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T22:57:06Z
dc.date.available 2010-07-16T22:57:06Z
dc.date.issued 2008-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6863
dc.description.abstract Tato diplomová práce řeší návrh a realizaci kompletní elektronické zabezpečovací signalizace rodinného domu. Práce popisuje v teoretické části základní komponenty prvků elektronické signalizace společnosti PARADOX Security Systems, jejich výběr a technické vlastnosti. V praktické části je popsán způsob návrhu architektury systému, zapojení a princip činnosti systému, včetně ovládání přes GSM Modul a přípravu na budoucí ovládání pomocí internetu. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 945051 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Keywords: Electronic security signalisation en
dc.subject PARADOX Security Systems en
dc.subject EZS en
dc.subject detectors en
dc.subject Klíčová slova: Elektronická zabezpečovací signalizace cs
dc.subject PARADOX Security Systems cs
dc.subject EZS cs
dc.subject detektory cs
dc.title Bezpečnostní řešení elektronické ochrany rodinného domu spojené se zabezpečenou datovou komunikací pomocí internetu cs
dc.title.alternative Security solution of electronic protection of family house integrated with security data communication via internet en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kavka, Libor cs
dc.date.accepted 2008-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This graduation thesis solves the design and realization of complete electronic security of family hose. In the theoretical part this work describes basic components for electronic signalisation manufactured by PARADOX Security System Company., its selection and technical features. In the practical part, there is described a way of system architecture design, wiring and working principle of the system including remote control using GSM module and the preparation for future internet control. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9374
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
neulinger_2008_dp.pdf 922.9Kb PDF View/Open
neulinger_2008_vp.doc 297.5Kb Microsoft Word View/Open
neulinger_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account