Program rozvoje města Frýdlantu nad Ostravicí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Frýdlantu nad Ostravicí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Konvičný, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:09:20Z
dc.date.available 2010-07-16T23:09:20Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6886
dc.description.abstract Jako téma bakalářské práce jsem si vybral Program rozvoje města Frýdlantu nad Ostravicí. Práci jsem rozdělil na dvě části, skládající se z teoretické části, kde jsem vymezil základní pojmy problematiky rozvoje města a legislativní průzkum. Druhá část je praktická, zaměře-na na socioekonomický průzkum města, jímž vrcholem je SWOT analýza sloužící k vytyčení silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení města v rozvoji. Tímto nástrojem lze spolehlivě určit řešení stávajících problémů, doporučit a určit budoucí cíle rozvoje města popř. zamezit šíření rizik. V poslední části práce navrhnu a popíšu možné cíle města a projekty města, kterými by se mohlo město Frýdlant nad Ostravicí rozvíjet. cs
dc.format 80 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1473585 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject projekt města cs
dc.subject development program of Frýdlant nad Ostravicí en
dc.subject socioeconomic charakteristics en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic target en
dc.subject projects of town en
dc.title Program rozvoje města Frýdlantu nad Ostravicí cs
dc.title.alternative Development program of Frýdlant nad Ostravicí en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated As a subject of my Bachelor's Dissertation I have choosen Development Program of Fry-dlant nad Ostravici. I have devided the Dissertation in two parts. In first theoretical part I have described basic concepts of Development's Plan Problems and legislative Research. Second part is practical focused on socialeconomy Town's Research and it's Top is SWOT analysis identifying strong and weak points, ocassions and exposures in Development of the Town. With this tool is possible to establish reliably solution of current problems, recommend and place future goals of Development Plan and eventually prevent risks's spread. In final Part I will propose and describe possible goals and projects of town which could help with Development of Frydlant nad Ostravici. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9381
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
konvičný_2008_bp.pdfBlocked 1.405Mb PDF View/Open
konvičný_2008_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
konvičný_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account