Projekty v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekty v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René cs
dc.contributor.author Kukučková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:47:17Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/690
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou podpor malého a středního podnikání - projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů za účelem podpořit konkurenceschopnost firem. V teoretické části přibližuji problematiku podpor malého a středního podnikání, strukturál-ních fondů v České republice a programů rozvoje lidských zdrojů. V praktické části zdůvodňuji potřebnost zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zaměstnava-telů a navrhuji projekty s touto tématikou. Závěr mé práce přibližuje možnosti dalšího využití programů podpor malého a středního podnikání v nadcházejícím sedmiletém období strukturálních fondů 2007 - 2013. cs
dc.format 79 s., 14. obr. příloh cs
dc.format.extent 46195119 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036 cs
dc.subject rozvoj lidských zdrojů cs
dc.subject programy podpor malého a středního podnikání cs
dc.subject cílové skupiny cs
dc.subject rozpočty projektů cs
dc.subject vzdělávací moduly cs
dc.subject přínosy projektů cs
dc.subject human resources development en
dc.subject programmes of support of small and medium enterprises en
dc.subject target groups en
dc.subject budgets of the projects en
dc.subject educational modules en
dc.subject benefits of the projects en
dc.title Projekty v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů cs
dc.title.alternative Projects within the Operation Programme Human Resources Development en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zezulák, Jiří cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with supports of small and medium enterprises - projects in the area of human resources development with the aim to support the firm competitiveness. The theoretical part outlines the supports of small and medium enterprises, structural funds in the Czech Republic and human resources development programmes. The practical part gives reasons for the necessity to increase the qualification of employees and employers and puts forward projects within this theme. The conclusion of my thesis studies the possibilities of further exploitation of programmes of supports of small and medium enterprises in the following seven-year period 2007-2013 of structural funds. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3887
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kukučková_2006_dp.pdfBlocked 44.05Mb PDF View/Open
kukučková_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
kukučková_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account