Sledování aerobních a anaerobních mikroorganismů v laboratorním bioreaktoru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sledování aerobních a anaerobních mikroorganismů v laboratorním bioreaktoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Bienert, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:34:21Z
dc.date.available 2010-07-16T23:34:21Z
dc.date.issued 2008-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6922
dc.description.abstract Tato práce byla zaměřena na sledování chování mikrobiálních vloček kalových suspenzí, aerobních i anaerobních. Byly sledovány různé vlivy na rozpad či tvorbu vloček a byly do-kumentovány řadou fotografických snímků. Tyto byly využity pro pozdější posouzení pou-žitelnosti digitální analýzy obrazu k objektivizaci mikroskopického hodnocení aktivovaných kalů. cs
dc.format 75s. , 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 23677126 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vločka cs
dc.subject aktivovaný kal cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject digitální analýza cs
dc.subject floc en
dc.subject activated sludge en
dc.subject bacteria en
dc.subject digital analyse en
dc.title Sledování aerobních a anaerobních mikroorganismů v laboratorním bioreaktoru cs
dc.title.alternative Monitoring aerobic and anaerobic microorganisms in laboratory bioreactor en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Marie
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated This work was focused on monitoring of sludge suspension flocks, aerobic as well as an-aerobic. We tracked various influences on disintegration or production of flocks. These influences were documents with series of photographic pictures. We used these photo-graphic pictures for digital image analyse to objectification the microscopic classification of activated sludge. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 8556
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bienert_2008_dp.pdf 22.58Mb PDF View/Open
bienert_2008_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
bienert_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account