Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro Českou republiku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro Českou republiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kloudová, Jitka
dc.contributor.author Ambrožová, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:35:22Z
dc.date.available 2010-07-16T23:35:22Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6925
dc.description.abstract Studie se zabývá podmínkami měření rozvoje kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity. V práci je navržena metodika výpočtu indexu kreativity, včetně sub-indexů, vycházející z teorie 3 T - tolerance, technologie, talent. Cílem bylo vybrat, případně vytvořit, takové ukazatele, které zohlední ekonomické, společenské i kulturní prostředí v České republice. V závěru práce je nástin vývoje jednotlivých krajů v rámci kreativní ekonomiky. cs
dc.format 58s., 27s. příloh. cs
dc.format.extent 966097 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Kreativní ekonomika cs
dc.subject index kreativity cs
dc.subject talent cs
dc.subject technologie cs
dc.subject tolerance cs
dc.subject kreativní třída cs
dc.subject ekonomický rozvoj cs
dc.subject Creative class en
dc.subject creativity index en
dc.subject talent en
dc.subject technology en
dc.subject tolerance en
dc.subject creative economy en
dc.subject economic growth en
dc.title Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro Českou republiku cs
dc.title.alternative A Study on Creativity Index of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mikuláštík, Milan
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated The study focuses on creative economy development measuring conditions with creativity index. This study contains methodology proposition of creativity index in the Czech Republic based on 3T's model. The objective of this paper is to create indices, which can reflect economic, social and cultural environment in the Czech Republic. In the end of this paper is an outline of particular regions' future development in terms of creative economy. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9788
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ambrožová_2008_bp.pdfBlocked 943.4Kb PDF View/Open
ambrožová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
ambrožová_2008_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account