Příprava a realizace telemarketingové kampaně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a realizace telemarketingové kampaně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Končelová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:48:24Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6951
dc.description.abstract Cílem diplomové práce "Příprava a realizace telemarketingové kampaně" je charak-terizovat roli telemarketingu v obecné rovině, zpracovat dostupné zdroje v oblasti tématu diplomové práce a v analytické části práce se zaměřit na způsob prodeje daného produktu prostřednictvím kampaně aktivního telemarketingu. Součástí diplomové práce je popis typů aktivních telemarketingových kampaní, kte-ré lze použít v jednotlivých životních cyklech produktu a popis možností působení těchto kampaní v rámci strategických cílů společnosti. cs
dc.format 88 s. cs
dc.format.extent 863698 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2038
dc.subject telemarketing cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject direct mail cs
dc.subject životní cyklus produktu cs
dc.subject operátor cs
dc.subject call centrum cs
dc.subject telefon cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject follow-up cs
dc.subject up-selling cs
dc.subject akvizice cs
dc.subject retence cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject zadavatel cs
dc.subject flexibilita cs
dc.subject zacílení cs
dc.subject scénář telefonního hovoru cs
dc.subject telemarketing en
dc.subject direct marketing en
dc.subject direct mail en
dc.subject life cycle of product en
dc.subject operator en
dc.subject call centrum en
dc.subject telephone en
dc.subject target group en
dc.subject follow-up en
dc.subject us-selling en
dc.subject acquisition en
dc.subject retention en
dc.subject customer en
dc.subject flexibility en
dc.subject targeting en
dc.subject callscript en
dc.title Příprava a realizace telemarketingové kampaně cs
dc.title.alternative Telemarketing's Campaign Preparation and Realization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.date.vskp-available 2038-04-25
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis "The Preparation and Implementation of a Telemar-keting Campaign" is to describe the role of telemarketing in general, put together all avai-lable resources concerning the topic of the thesis, and in the analytical part to concentrate on the process of selling of a given product by way of telemarketing. A part of this thesis is the description of individual types of telemarketing cam-paigns used in the individual life cycles of a product, and the description of their applicabi-lity in the area of the strategic aims of a company. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7595
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
končelová_2008_dp.pdfBlocked 843.4Kb PDF View/Open
končelová_2008_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
končelová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account