Analýza konkurencieschopnosti firmy VIPO, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurencieschopnosti firmy VIPO, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Hlaváč, Dávid
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:00:25Z
dc.date.available 2010-07-17T00:00:25Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6984
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti firmy VIPO, a.s. Práci jsem rozdělil do dvou základních částí. Teoretické poznatky získané z odborné literatury jsou uvedené v první, teoretické části. Druhá část je praktická. Hlavním krokem při zpracování práce je shromáždení poznatků o současné situaci firmy VIPO, a.s. a informací, které vyu-žiji při analýze konkurenceschopnosti firmy. V závěru práce jsou navržená opatření, jak je možné zvýšit konkurenceschopnost firmy VIPO, a.s. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 1104657 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject BCG matica cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject Porter analysis en
dc.title Analýza konkurencieschopnosti firmy VIPO, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of the competitiveness of firm VIPO, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kopřivová, Zuzana
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of Bachelor work is the analysis of the competitiveness of VIPO, a.s. The work I have divided into two basic parts. Theoretical knowledge derived from scientific literature are listed in the first, theoretical part. The second part is practical. The main step in the processing of assembly work is knowledge of the current situation of VIPO, a.s. and in-formtion to consider in the analysis of the competitiveness of firm. At the end of the work of the proposed measures how to enhance the competitiveness of VIPO, a.s. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9483
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
hlaváč_2008_bp.pdf 1.053Mb PDF View/Open
hlaváč_2008_vp.pdf 38.45Kb PDF View/Open
hlaváč_2008_op.pdf 38.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account