Interní audit managementu jakosti ve společnosti M.A.B. Group, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interní audit managementu jakosti ve společnosti M.A.B. Group, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Jiří cs
dc.contributor.author Perůtková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:17:19Z
dc.date.available 2010-07-17T00:17:19Z
dc.date.issued 2008-08-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7021
dc.description.abstract Cílem práce je vytvořit interní audit ve společnosti M.A.B. Group, s.r.o., která se zabývá zprostředkováním dopravních služeb. Teoretická část práce vysvětluje jednotlivé koncepce managementu jakosti. Dále se můžeme dočíst o základních druzích auditů, metodologií auditů a jednotlivých části postupu. Praktická část obsahuje základní informace o společnosti, např. její historie a strukturu zaměstnanců. V analytické části je provedena analýza společnosti pomocí swot analýzy a dotazníkového šetření. Autor provedl samotný audit ve společnosti. Během auditu došlo ke zjištění několika nedostatků,které musely být odstraněny. Po odstranění nedostatků autor provedl následný audit, díky kterému se zjistilo, zda byly nedostatky odstraněny. cs
dc.format 110 s., 4 s. obr. přiloh cs
dc.format.extent 31717546 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Koncepce managementu jakosti cs
dc.subject Interní audit cs
dc.subject Následný audit cs
dc.subject Jakost cs
dc.subject Swot analýza cs
dc.subject Dotazníkové šetření cs
dc.subject Conceptions of quality management en
dc.subject Internal audit en
dc.subject Another audit en
dc.subject Quality en
dc.subject The SWOT analysis en
dc.subject A questionare survey en
dc.title Interní audit managementu jakosti ve společnosti M.A.B. Group, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Inter Audit of the Quality Management in M.A.B. Group,Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šulová, Dagmar cs
dc.date.accepted 2008-09-08 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to work out an internal audit of the M.A.B. Ltd. company, which is engaged in arranging transport services. The teoretical part of this work explains particular conceptions of quality management. Further more we can read about the primary varieties of audits, methodology of audits and individual steps of the process. The practical part contains basic information about the company, for example its history and emaployee structure. In the analytical part is proceeded an assessment of the company using the SWOT analysis and a questionare survey. The autor has made an individual audit in the company. During the audit it came to finding of several imperfections, which had to be clea-red off. After these corrections, the autor went trhough another audit, thanks to which it could be told, whether the mistakes were cleared up. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9546
dc.date.assigned 2008-06-16 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
perůtková_2008_bp.pdfBlocked 30.24Mb PDF View/Open
perůtková_2008_vp.pdf 37.87Kb PDF View/Open
perůtková_2008_op.pdf 40.66Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account