Projekt zvýšení využití výrobní kapacity pekařské linky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení využití výrobní kapacity pekařské linky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Komár, Ľuboslav
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:22:02Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7035
dc.description.abstract Společnost ZP Šumvald a.s. v roce 2003 v rámci diversifikace svého výrobního portfolia investovala do nového technologického zařízení - pekařské linky. Naplnění tohoto záměru se bohužel firmě nevydařilo. Cílem tohoto projektu je provést analýzu současné využitel-nosti pekárenské linky na výrobu cereálních taštiček společnosti ZP Šumvald a.s., zmonito-rovat tržní prostředí a na základě výstupů jednotlivých analýz společnosti vypracovat vhodný projekt na zvýšení využitelnosti této pekárenské technologie včetně jeho podrobení z hlediska nákladové, rizikové a časové analýzy. To vše s ohledem na omezené finanční prostředky společnosti. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 6454341 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
dc.subject pekařská linka cs
dc.subject analýza využitelnosti cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject monitoring trhu cs
dc.subject projekt využitelnosti cs
dc.subject cereální tyčinka cs
dc.subject baking line en
dc.subject analysis of utilization en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject market monitoring en
dc.subject project of utilization en
dc.subject cereal bar en
dc.title Projekt zvýšení využití výrobní kapacity pekařské linky cs
dc.title.alternative Project for increasing of baking line use en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kyselý, Dušan
dc.date.accepted 2008-06-03
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated Company ZP Šumvald a.s. within diversification of its production portfolio has invested in a new technology - baking line. Aim of that intention has unfortunately not been success-fully realized. Goal of this project is to carry out an analysis of actual baking line utiliza-tion for cereal bars production as well as an analysis of market environment and in terms of outcomes of those to work out suitable project for increasing of baking line use including costs, risk and time analysis. All with consideration to limited financial resources of the compamy. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8793
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
komár_2008_dp.pdfBlocked 6.155Mb PDF View/Open
komár_2008_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
komár_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account