Analýza interní komunikace Městského úřadu Valašské Klobouky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza interní komunikace Městského úřadu Valašské Klobouky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Zvonková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:28:04Z
dc.date.available 2010-07-17T00:28:04Z
dc.date.issued 2008-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7052
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje tématice komunikace městského úřadu, zejména pak je kladen důraz na interní komunikaci. Teoretická část je založena na rešerši odborné literatury a jejím cílem je popsat východiska pro budování jednotné identity instituce a její komunikace, integrované navenek i dovnitř.Cílem analytické části je aplikovat získané teoretické poznatky na reálnou praxi Městského úřadu Valašské Klobouky. Je realizováno vlastní průzkumné šetření. Na základě jeho výsledků a sekundárních dat je analyzována interní komunikace. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 4919868 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject městský úřad cs
dc.subject identita cs
dc.subject filozofie cs
dc.subject vize cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject interní klima cs
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject Public service en
dc.subject municipal office en
dc.subject identity en
dc.subject philosophy en
dc.subject vision en
dc.subject internal communication en
dc.subject internal climate en
dc.subject satisfaction of employees en
dc.title Analýza interní komunikace Městského úřadu Valašské Klobouky cs
dc.title.alternative Analysis of the Internal Communications of the Municipal Office in Valašské Klobouky en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kamas, Patrik
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the theme of the communication of the municipal office, especially focuses on the internal communication. The theoretic part is based on a literature search, the aim is to describe starting points of building the uniform identity of the institution and its integrated communication.The aim of the analytic part is to apply the theoretic findings on the Municipal Office in Valašské Klobouky. The exploration survey has been realised, it was based on the secondary data and the survey results. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7445
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zvonková_2008_bp.pdfBlocked 4.691Mb PDF View/Open
zvonková_2008_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
zvonková_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account