Distribuční cesty firmy W linie a v nich použitých komunikačních prostředků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Distribuční cesty firmy W linie a v nich použitých komunikačních prostředků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Chocholáčová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:29:59Z
dc.date.available 2013-04-25T23:00:36Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7057
dc.description.abstract Úvod práce zahrnuje stručnou teorii marketingového mixu se zaměřením na distribuci. Obsahem práce je analyzovat současný stav distribučních cest firmy W linie a v nich využitých komunikačních prostředků. Návrh a doporučení vhodné franchisingové distribuční cesty na základě zjištěných informací. Jsou stanoveny podmínky pro správné využití franchisee pro firmu W linie. cs
dc.format 89 s., 3 s. text. příloh. cs
dc.format.extent 1172406 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2013
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject distribuční cesty cs
dc.subject vertikální marketingový systém cs
dc.subject smluvní marketingový systém cs
dc.subject franchising cs
dc.subject maloobchod cs
dc.subject specializované prodejny cs
dc.subject maloobchodní mix cs
dc.subject prodejní personál cs
dc.subject umístění a vybavení prodejny cs
dc.subject služby cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject distribution ways en
dc.subject vertical marketing system en
dc.subject contractual marketing system en
dc.subject franchising en
dc.subject retail en
dc.subject specialised retail en
dc.subject retail mix en
dc.subject sales assistents en
dc.subject location and furnishing of the shop en
dc.subject services en
dc.title Distribuční cesty firmy W linie a v nich použitých komunikačních prostředků cs
dc.title.alternative The channels of distribution of the W linie and in them used communication media. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2008-05-30
dc.description.abstract-translated The beginning of this work contains a brief theory of marketing mix which is focused on distribution. The aim of this work is to analyse the current situation of distribution ways of W linie company and comunicative means used there; to propose and recomend the suitable franchising distribution way according to uncovered information. The conditions are set by a franchisor for W linie company. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7546
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
chocholáčová_2008_dp.pdfBlocked 1.118Mb PDF View/Open
chocholáčová_2008_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
chocholáčová_2008_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account