Komunikační politika a návrh optimální komunikace firmy KALINA industries s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační politika a návrh optimální komunikace firmy KALINA industries s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Mlčáková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:33:57Z
dc.date.available 2013-04-20T23:00:28Z
dc.date.issued 2008-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7064
dc.description.abstract Cílem diplomové práce " Komunikační politika a návrh optimální komunikace firmy KALINA industries s.r.o." je vytvořit projekt - komunikační plán firmy, který by měl sloužit ke zvýšení efektivity komunikace a tím i ke zvýšení objemu prodeje. Diplomová práce obsahuje teoretickou, praktickou a projektovou část. V teoretické části jsou definována specifika MKT a MK na B2B trzích. Praktická část obsahuje segmentaci a analýzu současné situace ve firmě z pohledu marketingových komunikací. Na základě výsledků analýzy navrhuje projektová část komunikační mix a komunikační kanály jednotlivých cílových skupin a součástí je také předpokládaný rozpočet na rok 2008. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 545132 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.04.2013
dc.subject Komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject reklama cs
dc.subject public relations cs
dc.subject Communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject segmentation en
dc.subject target group en
dc.subject personal distribution en
dc.subject support of the distribution en
dc.subject advertisment en
dc.subject public relations en
dc.title Komunikační politika a návrh optimální komunikace firmy KALINA industries s.r.o. cs
dc.title.alternative Communication policy and suggestion of optimal company communication of KALINA industries s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis entitled "Communication policy and suggestion of optimal company communication of KALINA industries s.r.o." is to make a project - communication plan of the company that should be served to increase the effectiveness of communication and the capacity of distribution. The diploma thesis includes the theoretical, practical and project part. The theoretical part defines the particularity of MKT and MK on the B2B markets. The practical part contains the segmentation and analysis of a contemporary situation in the company from the marketing communication perspective. On the basis of the analysis results, the project part suggests communication mix and communication canals of individual target groups and next part includes the supposed budget for the year 2008. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10326
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mlčáková_2008_dp.pdfBlocked 532.3Kb PDF View/Open
mlčáková_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
mlčáková_2008_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account