Projevy a dopady zvyšování obsahu skleníkových plynů v atmosféře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projevy a dopady zvyšování obsahu skleníkových plynů v atmosféře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vondruška, Milan
dc.contributor.author Dao, Nguyen Quynh Anh
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:54:28Z
dc.date.available 2010-07-17T00:54:28Z
dc.date.issued 2008-08-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7122
dc.description.abstract V této práci jsou uvedeny některé plyny, které se podílejí na skleníkový efekt a poukazuje na jejich projevy a dopady. Zvyšování koncentrace především oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře přispívá k globálnímu oteplování. Změny teplot činí tání ledovců, a to je hlavní příčina změn výšky mořské hladiny. Globální oteplování může přispět pro vznik epidemií až pandemií infekčních nemocí, rozšíření nemocí a škůdců, ohrožení celé fauny a flory, rozšířování pouští, zemětřesení. V budoucnosti musíme zabránit nebo alespoň zpomalit globální oteplování. Každé omezení spalování fosilních paliv, kácení či vypalování lesů, odpady,i automobilové dopravy přispěje ke snížení množství oxidu uhličitého v ovzduší. cs
dc.format 34 s. cs
dc.format.extent 337150 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Oxid uhličitý cs
dc.subject methan cs
dc.subject oxid dusný cs
dc.subject skleníkový efekt cs
dc.subject skleníkový plyn cs
dc.subject fosilní paliva cs
dc.subject slu-neční záření cs
dc.subject tepelné záření cs
dc.subject Carbon dioxide en
dc.subject methane en
dc.subject nitro oxide en
dc.subject greenhouse effect en
dc.subject greenhouse gas en
dc.subject fossil fuel en
dc.subject solar radiation en
dc.subject calorific radiation en
dc.title Projevy a dopady zvyšování obsahu skleníkových plynů v atmosféře cs
dc.title.alternative Manifestations and impacts of in creasing greenhouse gases in the atmosphere en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bednařík, Vratislav
dc.date.accepted 2008-09-02
dc.description.abstract-translated In this work are some of the gases that contribute to the greenhouse effect and points to their speeches and impact. Increasing concentrations mainly of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere contributes to global warming. Changes in temperature is melting glaciers, and this is the main cause of changes in the height of sea levels. Global warming may contribute to the emergence of epidemics and pandemics of infectious disea-ses, diseases and pests extension, the threat to the whole fauna and flora, desertification, earthquakes. In the future we must avoid, or at least slow down global warming. Any restrictions on the burning of fossil fuels, felling or burning of forests, waste, and automobile traffic will con-tribute to reducing the amount of carbon dioxide in the air. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8601
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
dao_2008_bp.pdf 329.2Kb PDF View/Open
dao_2008_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
dao_2008_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account