Finanční analýza podniku XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhart, Petr
dc.contributor.author Palová, Dagmar
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:58:23Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7132
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o finanční analýze společnosti XY let 2003 až 2007 na základě rozboru účetních výkazů, přičemž vychází z literární rešerše, která je součástí teoretické části, a je aplikována na konkrétní podnik XY v praktické části. Využívá metod finanční analýzy jako horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů a soustavy poměrových ukazatelů. Na základě výpočtů a hodnot jednotlivých ukazatelů je hodnoceno celkové hospodaření a finanční situace podniku XY a navrhnuta možná opatření. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 1196773 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2038
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject liquidity en
dc.subject insolvency en
dc.subject profitability en
dc.title Finanční analýza podniku XY cs
dc.title.alternative Financial analysis of a company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Linhart, Tomáš
dc.date.accepted 2008-09-08
dc.date.vskp-available 2038-08-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dealing with financial analysis of company XY during years 2003 to 2007, it is based on the analysis of financial statements. Description is used in theoretic part and is done for company XY in practical part of the thesis. Some methods of financial analysis as horizontal and vertical analysis, analysis of ratio indicators and sets of ratio in-dicators, are used. Based on results of indicators, there is sum up total financial situation of company XY and recommendations are proposed. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9912
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
palová_2008_bp.pdfBlocked 1.141Mb PDF View/Open
palová_2008_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
palová_2008_op.pdf 357.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account