Projekt interní komunikace Policie ČR ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt interní komunikace Policie ČR ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Krenar, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:04:10Z
dc.date.available 2010-07-17T01:04:10Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7145
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navržení projektu interní komunikace Policie ČR ve Zlíně. Teoretická část se zabývá problematikou teorie komunikace se zaměřením na interní komunikaci. Praktická část obsahuje krátké představení Okresního ředitelství Policie ČR ve Zlíně, dále seznamuje s výsledky dotazníkového průzkumu mezi policisty, na jehož základě bude analyzována současná úroveň interní komunikace. Závěrečná část obsahuje vypracování projektu interní komunikace, vyčíslení nákladů na projekt a identifikuje rizika, která mohou projekt ohrozit. cs
dc.format 74 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1173696 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject interní marketing cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject internal marketing en
dc.subject internal communication en
dc.subject research en
dc.subject Police ČR en
dc.title Projekt interní komunikace Policie ČR ve Zlíně cs
dc.title.alternative Project of internal communication by Police ČR in Zlín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bartíková, Jana
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.description.abstract-translated The diploma thesis aims to design a project of internal communication by Police ČR in Zlín. The theoretical part deals with problems of communication theory with a view to internal communication. The practical part includes short introduction of the District Front Office of Police ČR in Zlín, then acquaints with questionnaire inquiry among the policemen, on whose base will be analysed present - day level of internal communication. Finally, the thesis sets out the project of internal communication, accounting of costs on the project and identifying the risk, which threaten it. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8286
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krenar_2008_dp.pdfBlocked 1.119Mb PDF View/Open
krenar_2008_vp.doc 114Kb Microsoft Word View/Open
krenar_2008_op.doc 1.165Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account