Projekt Marketingové komunikační strategie pro firmu Grid International CZ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt Marketingové komunikační strategie pro firmu Grid International CZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Schusterová, Blanka
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:54:43Z
dc.date.available 2010-07-13T13:54:43Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/717
dc.description.abstract Firma Grid International CZ, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1999. Tato mezinárodní poradenská společnost pomáhá firmám budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným pracovním výkonům. Program Grid The Power to Change je aplikován v nejrůznějších oblastech podnikání ve čtyřiceti zemích po celém světě. Dosud se ho zúčastnily téměř čtyři miliony manažerů. Grid semináře se odlišují od ostatních přístupů tím, že jsou podloženy ověřenou vědeckou teorií, měřitelností, působností na celou organizaci a důrazem na osobní odpovědnost účastníků za změnu. Firma chce v České republice dosáhnout pozice renomované vzdělávací a poradenské organizace v oboru Organisational Development. Obsahem práce je návrh tříleté marketingové komunikační strategie, jejímž výsledkem by mělo být zvýšení povědomí o značce Grid a vyšší počet zákazníků. Cesta vede přes analýzu tržního prostředí, analýzu konkurence i samotné firmy a zhodnocení dosavadní komunikace. Strategie definuje komunikační aktivity pro jednotlivé části komunikačního mixu, navrhuje finanční rozpočet a časový plán a uvádí předpokládaný efekt s uvedením možností měření účinnosti. cs
dc.format 68 s., 29 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3483681 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Služby cs
dc.subject Organizational Development cs
dc.subject manažerské vzdělávání cs
dc.subject Leadership Grid cs
dc.subject marketingový komunikační mix cs
dc.subject značka cs
dc.subject tržní analýza cs
dc.subject strategie cs
dc.subject Services en
dc.subject Organizational Development en
dc.subject managerial education en
dc.subject Leadership Grid en
dc.subject marketing communication mix en
dc.subject brand en
dc.subject market analysis en
dc.subject strategy en
dc.title Projekt Marketingové komunikační strategie pro firmu Grid International CZ cs
dc.title.alternative Project of Marketing Communication Strategy for the Grid Internation CZ company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated Grid International CZ company came on the Czech market in 1999. This international consulting company helps other firms to build excellent working relations leading to exceptional results. Programme The Grid Power to Change is used in different businesses in forty countries all around the world. By now, nearly four million managers participated in it. Grid seminars differ from other approaches because they are based on the scientific theory, the effect can be measured, it influences whole company and there is emphasis put on personal responsibility of participants to a change. The Grid company wants to reach the position of reputable educational and consulting company on the Organizational Developlment field. The goal of this thesis is to propose 3 years marketing communication strategy resulting both in higher brand awarness and higher number of customers. The way goes through the market analysis, competition analysis, company analysis and present communication. The strategy defines communication activities for each part of the communication mix, proposes budget and time planning and evaluates the estimated effect by using suitable methods of measurements. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2731
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
schusterová_2006_dp.pdf 3.322Mb PDF View/Open
schusterová_2006_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
schusterová_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account