Problematika vytváření vnitropodnikových směrnic ve firmě Synot Auto a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika vytváření vnitropodnikových směrnic ve firmě Synot Auto a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Úlehla, Ivan
dc.contributor.author Jankůjová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:55:45Z
dc.date.available 2010-07-13T13:55:45Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/722
dc.description.abstract Bakalářská práce je ve své první části zaměřena na teorii tykající se obecně řídících aktů. Jejich tvorby, struktury, vlastností, dělení, evidence Druhou částí bakalářské práce je úprava již vytvořené směrnice pro řízení dokumentů a záznamů a následně vytvoření směrnice nové, která by mohla být v budoucnosti pro firmu Synot Auto a.s. přínosnou. Nově vytvořená směrnice se týká oběhu účetních dokladů. cs
dc.format 67 s., 3 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 398158 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Vnitropodniková směrnice cs
dc.subject účetní doklad cs
dc.subject postupový diagram cs
dc.subject intradepartmental directions en
dc.subject accounting document en
dc.subject flowdiagram en
dc.title Problematika vytváření vnitropodnikových směrnic ve firmě Synot Auto a.s. cs
dc.title.alternative Problems of creating of intradepartmental directions in Synot Auto Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-18
dc.description.abstract-translated The first part of my Bachelor work is theroretical . I describe general rules that company creates and should follow these. I describe their composing, structure, features , division, evidence In the second part of this Bachelor work I modify directions for documents management and records management. Subsequently I will create new direction, which could be useful for Synot Auto Inc. This new accounting direction is related to circulation of vouchers. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2474
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jankůjová_2006_bp.pdfBlocked 388.8Kb PDF View/Open
jankůjová_2006_vp.pdf 384.6Kb PDF View/Open
jankůjová_2006_op.pdf 407.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account