Využití etiky pro zvýšení konkurenceschopnosti ve společnosti Hanácká kyselka, s.r.o

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití etiky pro zvýšení konkurenceschopnosti ve společnosti Hanácká kyselka, s.r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Roháčová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:52:49Z
dc.date.available 2010-07-17T01:52:49Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7235
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza etického prostředí ve společnosti Hanácká kyselka, s.r.o. Cílem mé práce je zhodnotit využívání etiky a etických zásad, srovnat vnímání etiky vedením a řadovými zaměstnanci společnosti. Chtěla bych čtenáře upozornit na rostoucí nutnost etického jednání firem mezi sebou navzájem i k ostatním ekonomickým subjektům. Práci jsem rozdělila do dvou základních částí. První, teoretická část je zaměřena na sezná-mení čtenáře s jednotlivými pojmy podnikatelské etiky. Ve druhé, praktické části jsem se zaměřila již na samotnou firmu a její zaměstnance. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 2122216 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject etika cs
dc.subject podnikatelská etika cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject společenská odpovědnost firem cs
dc.subject Ethics en
dc.subject Business ethics en
dc.subject Ethics code en
dc.subject Corporate Social Responsibility en
dc.title Využití etiky pro zvýšení konkurenceschopnosti ve společnosti Hanácká kyselka, s.r.o cs
dc.title.alternative Usage of ethic to improve competitive advantage in company Hanácká kyselka,s.r.o en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2008-06-11
dc.description.abstract-translated The theme of my bachelor's work is to analyse ethic background in the company Hanácká kyselka, Ltd. The aim of my work is to evaluate the use of ethics and ethical principles, to compare the perception of ethics by management and its personnel in company Hanácká kyselka, Ltd. I would like to give a notice to readers about growing necessity of ethic behaviour among companies and between companies and other economic subject I have divided my work in two basic parts. First, theoretic part is aiming for introduction readers with particular notions of business ethics. In the other, practical part I focused on the company mentioned above and its personnel. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9744
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
roháčová_2008_bp.pdfBlocked 2.023Mb PDF View/Open
roháčová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
roháčová_2008_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account