Konkurenční zpravodajství a metody jeho použití ve veřejné správě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konkurenční zpravodajství a metody jeho použití ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Zavadilová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:57:17Z
dc.date.available 2010-07-17T01:57:17Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7249
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám definováním konkurenčního zpravodajství a jeho jednotlivých metod, a také zde popisuji informační zdroje, typy informací a způsoby nakládání s informacemi. V praktické části se věnuji přístupu a využívání konkurenčního zpravodajství ve světě a zejména v České republice. Rozebírám zde výhody a nevýhody vyplývající z provádění tohoto procesu a prezentuji výsledky provedeného dotazníkového průzkumu. Další oblastí, kterou se v praktické části zabývám, je proces implementace konkurenčního zpravodajství do organizace, na jejímž základě jsem stanovila možnosti a oblasti využití, které konkurenční zpravodajství institucím ve veřejné správě nabízí. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 1387674 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Konkurenční zpravodajství cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject informace cs
dc.subject informační zdroje cs
dc.subject informační sítě cs
dc.subject analytické kapacity cs
dc.subject firemní sdílená paměť cs
dc.subject audit cs
dc.subject Competitive intelligence en
dc.subject public administration en
dc.subject information en
dc.subject information resources en
dc.subject information networks en
dc.subject analytical authority en
dc.subject company shared memory en
dc.title Konkurenční zpravodajství a metody jeho použití ve veřejné správě cs
dc.title.alternative Competitive intelligence and its methods of use in a public administration en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-11
dc.description.abstract-translated The thesis consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I deal with defining competitive intelligence and its particular methods, and also I describe informa-tion sources, information types and manners for dealing with information. The practical part is devoted to approach and use of competitive intelligence in the world and in particu-lar in the Czech Republic. I analyse the advantages and disadvantages resulting from exe-cuting this process and present the finding of questionnaire survey. Other field which I deal with in the practical part is the process of implementation of competitive intelligence into an organization. Based on this process I have defined possible utilization which can com-petitive intelligence offer to the public administration. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9050
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zavadilová_2008_bp.pdfBlocked 1.323Mb PDF View/Open
zavadilová_2008_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
zavadilová_2008_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account