Analýza rentability osobní autobusové dopravy ČSAD Hodonín a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rentability osobní autobusové dopravy ČSAD Hodonín a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris cs
dc.contributor.author Proksa, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:17:22Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:30Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7298
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Analýza rentability osobní autobusové dopravy ČSAD Hodonín a.s. Hlavním cílem práce je analýza rentability veřejné osobní autobusové dopravy v Hodonínském regionu a cílem vedlejším je analýza provozu a financování této dopravy. V první části práce je popsána teoretická východiska řešeného problému, dále je popsána situace ve firmě ČSAD Hodonín a.s. V analytické části je provedena analýza nákladů a výnosů ve vztahu k vybraným linkám. cs
dc.format 62 s., 2 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 1707513 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010 cs
dc.subject Náklady cs
dc.subject tržby cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject přiměřený zisk cs
dc.subject prokazatelná ztráta cs
dc.subject základní dopravní obslužnost cs
dc.subject závazek veřejné služby cs
dc.subject costs en
dc.subject sales en
dc.subject earnings en
dc.subject reasonable profit en
dc.subject provable loss en
dc.subject basic traffic infrastructure en
dc.subject commitment of public service en
dc.title Analýza rentability osobní autobusové dopravy ČSAD Hodonín a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of the profitability of public bus services ČSAD Hodonín a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie cs
dc.date.accepted 2008-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The issue of this bachelor thesis is the analysis of profitability of the ČSAD Hodonín. The main aim of the work is the analysis of profitability of the public passenger bus transport in the Hodonín region. Secondary objective is to analyze the operation and financing of the transport. In the first part is described a theoretical background of the problem. Further-more there is a description of the situation in the firm ČSAD Hodonín a.s. In the analytical part is carried out the cost-benefit analysis in relation to the selected lines. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9415
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
proksa_2008_bp.pdfBlocked 1.628Mb PDF View/Open
proksa_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
proksa_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account