Analýza současného systému vzdělávání členů v neziskové organizaci AIESEC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza současného systému vzdělávání členů v neziskové organizaci AIESEC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Ročiaková, Nina
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:58:58Z
dc.date.available 2010-07-13T13:58:58Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/731
dc.description.abstract Cieľom tejto práce je analýza vzdelávania členov a vypracovanie odporučenia vzdelávacieho cyklu na lokálnej úrovni v medzinárodnej neziskovej študentskej organizácii AIESEC. Na základe tejto analýzy sú rozobrané metódy vzdelávania člena v rôznych stupňoch v štruktúrovaného vzdelávacieho procesu. Teoretická časť práce obsahuje hlavne, aká je teória o vzdelávaní manažérov v spoločnostiach. Praktická časť obsahuje analýzu súčasného vzdelávania členov, jeho silné stránky ako globálna stratégia vzdelávacieho procesu či moti-vácia členov vzdelávať sa a slabé stránky ako zlúčenie každého stupňa globálnej stratégie so spôsobmi vzdelávania a celkové zhodnotenie systému. Na základe tejto analýzy sú vy-pracované odporučenia pre lokálne pobočky, akým vzdelaním by si mal prejsť každý člen. cs
dc.format 65 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1730573 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdelávanie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject tréning cs
dc.subject vzdelávací cyklus cs
dc.subject manažérske znalosti a schopnosti cs
dc.subject člen cs
dc.subject manažér cs
dc.subject líder cs
dc.subject education en
dc.subject development en
dc.subject training en
dc.subject educational cycle en
dc.subject manager's knowledge and abilities en
dc.subject member en
dc.subject manager en
dc.subject leader en
dc.title Analýza současného systému vzdělávání členů v neziskové organizaci AIESEC cs
dc.title.alternative Analysis of education system in non-for-profit organization AIESEC en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mour, Patrik
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated The aim of this work is analysis of members' education and creation recommendations for educational cycle at local level in international non-for-profit students' organization AIESEC. According this analysis are put together methods of member's education in differ-ent stages of structured learning process. Theoretical part contains mainly theory about manager's education in companies. Practical part contains analysis of current members' education, its strong sides as global strategy of learning process or members' motivation and weak sides as joining each stage of structure learning process with methods in learning environment and overall evaluation of this system. On the basis of this analysis are created recommendations for local committees through which exact education they should provide its members. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4153
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ročiaková_2006_bp.pdf 1.650Mb PDF View/Open
ročiaková_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
ročiaková_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account