Analýza postupu realizace projektů Evropského sociálního fondu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza postupu realizace projektů Evropského sociálního fondu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Komzáková, Viera
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:29:32Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:30Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7331
dc.description.abstract Jedním z cílů této práce je představit možnosti čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie v rámci nového programového období 2007 - 2013 a to především z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Je zaměřena na zhodnocení současných mechanismů, analýzu dosavadních zkušeností a další perspektivy vývoje v této oblasti. Věnuje se konkrétnímu postupu realizace projektů v minulém zkráceném období 2004 - 2006, jak probíhalo v akciové společnosti CC Systems. Záměrem je rovněž zahrnout informace o požadované administraci projektů, analyzovat nejzávažnější a nejčastější chyby a dodat doporučení, kterými by se měli příjemci řídit, pokud nechtějí být vystaveni časovým průtahům například při proplácení finančních prostředků. cs
dc.format 88 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1852923 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
dc.subject Strukturální fondy cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject operační program cs
dc.subject politika hospodářské a sociální soudržnosti cs
dc.subject Structural Funds en
dc.subject European Social Fund en
dc.subject Operations program en
dc.subject Economic and social cohesion policy en
dc.title Analýza postupu realizace projektů Evropského sociálního fondu cs
dc.title.alternative Project realization process analysis of the European Social Fund en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated One of the direction of this thesis is to present possibilities how to make use of European Union financial funds in the new period 2007 - 2013, especially from European Social Fund, field of Operations program called Human resources and employment. This work will focus in appreciation of curent procedure, present experience analysis and further perspective in this sphere. It will apply to the concrete implementation procedure in company CC Systems in the years 2004 - 2006. Inclusion of information about required administration of the projects, analyse the weightiest and the most frequent deficiencies is intention too, as well as recommendation for recipients, that should be use for correct process. For example at the repayment without time delay. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9401
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
komzáková_2008_bp.pdfBlocked 1.767Mb PDF View/Open
komzáková_2008_vp.pdf 107.4Kb PDF View/Open
komzáková_2008_op.pdf 42.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account