Teorie automatického řízení I. Studijní opory a návody.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Teorie automatického řízení I. Studijní opory a návody.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokop, Roman
dc.contributor.author Ševčík, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:02:35Z
dc.date.available 2010-07-13T14:02:35Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/735
dc.description.abstract Práce je příspěvkem a podporou pedagogického procesu v předmětu Teorie automatického řízení I. Hlavním cílem jsou studijní opory, návody pro vypracování protokolů a interneto-vá podpora předmětu formou interaktivních testů. V prvních několika kapitolách jsou vy-světleny základní teoretické pojmy předmětu. Druhou část tvoří soubor vizuální podpory v prostředí PowerPoint. Další částí jsou tři vzorové protokoly charakterizující hlavní obsah teorie automatického řízení. Vypracování protokolů je provedeno v prostředí MATLAB/SIMULINK. Pro ověření znalostí studentů slouží interaktivní test vypracovaný jako internetový protokol. cs
dc.format 80 s., 1s. příloh. cs
dc.format.extent 1054357 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Linear systems en
dc.subject Transfer functions en
dc.subject Stability en
dc.subject Feedback loops en
dc.subject State space descriptions en
dc.subject Lineární systémy cs
dc.subject Přenos cs
dc.subject Stabilita cs
dc.subject Regulační obvod cs
dc.subject Stavový popis cs
dc.title Teorie automatického řízení I. Studijní opory a návody. cs
dc.title.alternative Automatic Control Theory I. Support to subject and manuals en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Radek
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated The work is a contribution and support of educational process in the field of the subject Automatic control theory. The main aim of the work is study sustenance, protocol task guide and internet interactive tests for educational verification. The first parts are devoted to theoretical background of the subject. The second part deals with slides of the subject performed in PowerPoint. Further, a set of conditioning documents are presented with the MATLAB/SIMULINK support. The last part is created by an interactive internet test cov-ering the scope of the linear control theory. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3373
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ševčík_2006_bp.pdf 1.005Mb PDF View/Open
ševčík_2006_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
ševčík_2006_op.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account