Projekt zhodnocení firemního majetku prostřednictvím RM-Systému

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zhodnocení firemního majetku prostřednictvím RM-Systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrubošová, Eva
dc.contributor.author Drábková, Gabriela
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:54:09Z
dc.date.available 2018-05-05T23:00:13Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7386
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je provést zhodnocení firemního majetku prostřednictvím RM-Systému. Teoretická část je věnována členění finančního trhu, akciím a volbě brokera. Dal-ší část je zaměřena na fundamentální a technickou analýzu a na teorii portfolia. V praktické části je charakterizována firma, pro kterou byla tato diplomová práce vypraco-vána a provedena analýza investičních příležitostí. Na základě srovnání je v další části vy-brána brokerská společnost a provedeny fundamentální a technické analýzy tří vybraných společností. Na základě vytvořeného portfolia jsou akcie těchto společností reálně nakou-peny a je provedeno vyhodnocení těchto obchodů a navrženo doporučení. cs
dc.format 85 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1724175 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2018
dc.subject Akcie cs
dc.subject kapitálový trh cs
dc.subject fundamentální analýza cs
dc.subject technická analýza cs
dc.subject portfolio cs
dc.subject broker cs
dc.subject Share en
dc.subject fundamentals analysis en
dc.subject technical analysis en
dc.subject portfolio en
dc.subject broker en
dc.title Projekt zhodnocení firemního majetku prostřednictvím RM-Systému cs
dc.title.alternative The project of valorization of business property by using the RM-Systém en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Potužníková, Renata
dc.date.accepted 2008-05-26
dc.description.abstract-translated Objective of this diploma thesis is valorizing of business property by using RM-Systém. The theoretical part is devoted to segmentation of financial markets, shares and the bro-ker's choice. The following part is targeted the fundamental and technical analysis and the portfolio theory. In practical part is characterised the company which is this diploma project made for and the analysis of investment occasion was implemented. In the following part I carried out the comparison of broker's companies and made out the fundamental and technical analysis of three chosen companies. On the basis of the created portfolio are bought the companies shares actually and the evaluation of this trades is made and the recommendation is put forward. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8663
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
drábková_2008_dp.pdfBlocked 1.644Mb PDF View/Open
drábková_2008_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
drábková_2008_op.pdf 40.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account