Logistické zabezpečení hlídacích služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Logistické zabezpečení hlídacích služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír cs
dc.contributor.author Sedláček, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:54:24Z
dc.date.available 2010-07-17T02:54:24Z
dc.date.issued 2008-06-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7387
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zpracovat příručku pro manažery v průmyslu komerční bezpečnosti. Pokusil jsem se čtenáře seznámit s logistickým zabezpečením bezpečnostní firmy. Respektive z pohledu lidských zdrojů a používaných technických prostředků. Tento problém jsem se snažil řešit z pohledu ČSN EN ISO 9001:2001. Správný výběr pracovníků a zacházení s nimi, je základ pro správně fungující organizaci v průmyslu komerční bezpečnosti. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 714898 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Worker en
dc.subject quality en
dc.subject quality management en
dc.subject manager en
dc.subject handbook of quality en
dc.subject improvement en
dc.subject psychology en
dc.subject safety and health protection at work en
dc.subject organization en
dc.subject environmental en
dc.subject technical facilities en
dc.subject customer en
dc.subject supplier en
dc.subject requirements en
dc.subject Pracovník cs
dc.subject jakost cs
dc.subject management jakosti cs
dc.subject manažer cs
dc.subject příručka jakosti cs
dc.subject zlepšování cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject organizace cs
dc.subject environmentální cs
dc.subject technické prostředky cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject dodavatel cs
dc.subject požadavky cs
dc.title Logistické zabezpečení hlídacích služeb cs
dc.title.alternative Logistic security of guard services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav cs
dc.date.accepted 2008-06-24 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor work is to create a handbook for managers in the trade of commercial security. I have tried to acquaint readers with logistic security of guard services. Or more precisely, from the human source point of view and used technical facilities. I have tried to solve this matter according to ČSN EN ISO 9001:2001. The right choice of workers and proper dealing with them is the basis of properly operating organization in the trade of commercial security. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9563
dc.date.assigned 2008-02-22 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sedláček_2008_bp.pdfBlocked 698.1Kb PDF View/Open
sedláček_2008_vp.doc 286Kb Microsoft Word View/Open
sedláček_2008_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account