Srovnání účetní uzávěrky a závěrky společnosti M. G. P., spol. s r. o. Zlín a účetní uzávěrky a závěrky podle mezinárodních účetních standardů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání účetní uzávěrky a závěrky společnosti M. G. P., spol. s r. o. Zlín a účetní uzávěrky a závěrky podle mezinárodních účetních standardů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jakubíčková, Lucie cs
dc.contributor.author Ušelová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:06:24Z
dc.date.available 2010-07-13T14:06:24Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/738
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce je transformace účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů ve společnosti M. G. P., spol. s r. o. Zlín na uzávěrku sestavenou dle Mezinárodních účetních standardů. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů. V analytické části se věnuji srovnání účetní závěrky společnosti M. G. P, spol. s r. o. a účetní závěrky podle požadavků Mezinárodních účetních standardů. cs
dc.format 60 s cs
dc.format.extent 303049 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject účetní uzávěrka cs
dc.subject Mezinárodní účetní standardy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject harmonizace účetnictví cs
dc.subject final account en
dc.subject closing of book en
dc.subject International accounting standards en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject accounting harmonisation en
dc.title Srovnání účetní uzávěrky a závěrky společnosti M. G. P., spol. s r. o. Zlín a účetní uzávěrky a závěrky podle mezinárodních účetních standardů cs
dc.title.alternative Comparison of book closing and final accounts in corporation M. G. P., spol. s r. o.(Ltd.) Zlín and book closing and final accounts according to International accounting standards en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-23 cs
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor thesis is the transformation of czech financial statements in corporation M. G. P., Ltd. Zlín into financial statements in accordance with International accounting standards. The theoretical part contains basic ideas explanation. In the analitical part I devote to comparing of final accounts in corporation M. G. P., Ltd. and final accounts according to International accounting standards. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2574
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ušelová_2006_bp.pdfBlocked 295.9Kb PDF View/Open
ušelová_2006_vp.pdf 398.5Kb PDF View/Open
ušelová_2006_op.pdf 125.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account