Návrh školní galerie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh školní galerie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maršíková, Hana cs
dc.contributor.author Henclová, Václava cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:00:06Z
dc.date.available 2010-07-17T03:00:06Z
dc.date.issued 2008-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7404
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá úpravou prostoru kotelny pro nové účely školní galerie ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Návrh školní galerie do prostoru kotelny měl snahu podržet si tovární ráz, jaký dosud prostor měl a ponechat zčásti odhalené i některé prvky původní funkce - kotle a potrubí. Záměrem zadané práce bylo zachovat praktickou funkci vytápění školy, skloubit ji s funkcí prezentační a využít plně kapacity prostoru. cs
dc.format 40 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2823967 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject úprava cs
dc.subject prostor kotelny cs
dc.subject školní galerie cs
dc.subject nárvh cs
dc.subject tovární ráz cs
dc.subject reconstruction en
dc.subject boiler room en
dc.subject school gallery en
dc.subject proposal en
dc.subject factory nature en
dc.title Návrh školní galerie cs
dc.title.alternative Project the school gallery en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Delongová, Lucie cs
dc.date.accepted 2008-05-30 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with the reconstruction of the boiler room for new purpose of the school gallery in The Secondary Art School of Advertising and Polygraphy in Velké Poříčí. Proposal school's gallery to the space of boiler-room had endeavour retain factory nature, what till this time space had and save some elements with original function - boiler and conduit. Intention of this report was keep practical function school's heating, joint it with presentation function and use so capacity of space. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 8164
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
henclová_2008_bp.pdf 2.693Mb PDF View/Open
henclová_2008_vp.pdf 294.9Kb PDF View/Open
henclová_2008_op.doc 174.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account