Klastry jako faktor regionálního rozvoje na příkladu Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Klastry jako faktor regionálního rozvoje na příkladu Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Juříková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:12:51Z
dc.date.available 2010-07-17T03:12:51Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7438
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a na ni navazující praktické části. V první části jsou definovány cíle a metody práce. Dále je proveden průzkum literárních pramenů v oblasti teorie klastrů a klastrových iniciativ. Tedy seznámení čtenáře s obecnou problematikou klastrů, jejich typologií, založením, financováním. Praktická část se skládá z identifikace jednotlivé klastrů ve Zlínském kraji, dále analýzy přínosů klastrů pro daný kraj v oblasti regionálního rozvoje. Cílem této práce je následné navržení strategie pro rozvoj klastrů ve Zlínském kraji. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 853739 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klastr cs
dc.subject klastrová iniciativa cs
dc.subject facilitátor cs
dc.subject inovace cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject Cluster en
dc.subject cluster iniciative en
dc.subject facilitate en
dc.subject innovation en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject cooperation en
dc.title Klastry jako faktor regionálního rozvoje na příkladu Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Clusters as a factor of regional development on instance Zlin's region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis consists of two parts, namely theoretical and practical part. In the first part goals and methods of the thesis are defined. Then the survey of literary sources in the area of cluster theory and initiatives is accomplished. That means the introduction of the topic of clusters in general, their typology, establishment and financing. The practical part consists of identification of particular clusters in Zlín region, then elaboration of the analy-sis of the contribution of clusters to regional development of the particular region. The tar-get of the thesis is resulting design of cluster development strategy in Zlín region. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9023
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
juříková_2008_bp.pdf 833.7Kb PDF View/Open
juříková_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
juříková_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account