Kulturní aspekty kreativní strategie televizní reklamy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kulturní aspekty kreativní strategie televizní reklamy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Světlík, Jaroslav
dc.contributor.author Forejtarová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:07:40Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:03Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/744
dc.description.abstract Hodnoty ovlivňují postoje a přání lidí nejen ve vztahu k produktu, značce a spotřebnímu chování, ale rovněž ve vztahu k reklamě. Firma by neměla plánovat a realizovat své reklamní aktivity bez ohledu na kulturní prostředí, ve kterém podniká. Tato diplomová práce pod názvem Kulturní aspekty kreativní strategie televizní reklamy se zabývá problematikou kulturních národních rozdílů v kulturních hodnotách zemí EU a jejich vlivu na reklamu, zejména v kreativní strategii, kam patří strategie sdělení, reklamní apel, informační obsah, formát reklamy a realizace reklamy. cs
dc.format 82 s., 16 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 760544 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2008
dc.subject kultlura cs
dc.subject kulturní dimenze cs
dc.subject komunikační kontext cs
dc.subject segmentace evropského trhu cs
dc.subject strategie standardizace cs
dc.subject kulturní shluky evropských zemí cs
dc.subject národní kulturní dimenze a reklama cs
dc.subject reklamní apel cs
dc.subject kreativní strategie cs
dc.subject formát reklamy cs
dc.subject informační obsah cs
dc.subject provedení reklamy cs
dc.subject humor v reklamě cs
dc.subject národní styly reklamy cs
dc.subject culture en
dc.subject cultural dimensions en
dc.subject communication context en
dc.subject Single European Market segmentation en
dc.subject national cultural dimension and advertising en
dc.subject advertising appeal en
dc.subject creative strategy en
dc.subject format en
dc.subject information context en
dc.subject execution of advertising en
dc.subject humor in advertising en
dc.subject national styles in ads en
dc.title Kulturní aspekty kreativní strategie televizní reklamy cs
dc.title.alternative Cultural aspects of creative strategy in television commercials en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The values have a substantial affect concerning people's positions and wishes not only in relation towards product, trade mark and consumer's behaviour, but also in their relation towards advertisement and promotional activities in general. No company shloud prepare plans and implement its promotional efforts without paying due respect to the cultural environment where its business activities are to be realized. This thesis made under the title "Cultural aspects of creative strategy in television commercials" deals with issues concerning the cultural values differences and how these affect individual EU countries and their nations. The diploma work here presented concentrates mostly on issues dealing with creative strategy, where for example belongs the message strategy, appeal of advertisement, information content, advertisement form and advertisement realization. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2756
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
forejtarová_2006_dp.pdf 742.7Kb PDF View/Open
forejtarová_2006_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
forejtarová_2006_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account